GitHub

In het verleden heb ik voor de TenTec Rebel en Patriot zend / ontvangers zogeheten Sketch code geschreven. Meer recentelijk ook Python programma’s voor de Yaesu FT-818 en FT-991A om de transceivers te gebruiken met QO-100 en tevens een Arduino Sketch voor de FT-818 QO-100 satellite mode en LNB calibratie.

github.com/pa3ang (link)