An Icom PCR100 online – what to do

PCR100 On-line receiver, how does it work.  (klik hier voor Nederlandse tekst)

IC-PCR100 Image

Hardware

The Icom PCR100 wideband receiver can only be controlled by computer.
It’s capable frequency range covers 10 KHz to 1300 MHz. Click here for the commercial leaflet.
AM and FM modulated signals can be received and the PCR100 has 4 different bandwitdh (6, 15, 50 en 230 KHz).

Software

The PCR100 is controllable using the supplied software. Fortunatly, other software has been made for this receiver (and his bigger brother the PCR1000) over time, which is even more user friendly and include extra handy features. An example of this is TalkPCR. On the designer site TalkPCR software can be downloaded. There is even a Yahoo group.

Layout TalkPCR

The good thing of the PCR100 receiver is it’s easy way to control the receiver using the RS232 port of the PC. This makes it very easy to write some own software to use the receiver. A command summary of the PCR1000 (almost the same to the PCR100) can be found here.

On-line control

When controlling the receiver via the internet, a subset of all usable commands can be applied. The user / listener should easaly be able to tune the receiver. The only settings needed are frequency, mode and bandwitdh. Next to this, it’s also handy to get the values back in order to inform new listerners logging in to the receiver about the current settings.
We realised this type of control in Java. The direct controlling of the receiver resides on a P2/233Mhz laptop and the complete communication (RS232) interception and distribution of commands and controlling of the scanning mode is done using Java. We did not implement the use a Java Applet as client (user side) , but organised the user interface by means of PHP scripts. These scripts resides nicely on a public webserver and sensitive information such as ip adress and poortnumbers are hidden.

In a diagram it looks like this:

Layout TalkPCR

Audio

Audio can be distributed roughly in 2 ways.
1) Use a so-called Stream Server.
This gives the advantage that your own hardware and netwerk will not be overloaded. The listeners will logon to a public server.
2) All listeners will logon to your own computer. Usally this means a direct hit based on your IP adress en port. This makes you vulnerable and there is a limit to the number of listeners.

Next to this you have to decided in which format you want to stream. Stay within Windows Media with for instance and use a WMA codec or stream with an MP3 formats. The final choce is also dependent on the used Stream Server and will have an effect on the used player.
And there will be a difference in throughput. The speed will differ per format and is also influenced by the used bandwitdh. In our case we want ‘as fast as possible’, because wen you tune the receiver you would like to have the results fast and want to know if there is something the hear at the tuned frequency.
The at us implemented solution has both protocols. There is a WME stream, reachable via public Stream Server nl.: webcast.xs4all.nl (a slower but save solution) and a direct connectable MP3 stream. Therefor we have a local shoutcast server active which is made known to the public directory service of shoutcast.
If you are using a real player the stream delay is about 4 seconds! The WME solution, using the xs4all webcast, will induce about 20 seconds delay.

Server

The configuration on the server pc consists of the floowing components:
1) Java program controlling the PCR100
2) Winamp player V2.9.1
3) SAM encoder software (DSP add-on for Winamp 2) V3.7.1
4) Shoutcast Server V1.6.0rc2/win32

The laptop (IBM390 ThinkPad – P2/233) has a Windows 98(SE) operating system and overhead software has been kept to the minimal.

The server screen looks as follows:

Layout Server Screen

The SAM encoder generated a MP3 as well as a WMA9 stream. The bandwidth is kept low resp. 16Kb/s and 20Kb/s. SAM encoders are products from Spacial Audio and you must register in order to have 24/7 use.
The Winamp player is an old version V2.9.1. You can download it from several sites. (just google)

Antenna

Last but not least,,, what’s a receiver without antenna. At 15 meters hight, a Sirio SD1300(N) Discone antenna has been placed. The antenna has a covarge from 50 till 1300 MHz, but lower frequencies will give reasonable results with this discone antenna.

Sirio SD1300

Een Icom PCR100 online – hoe doe je dat

PCR100 On-line receiver, hoe werkt het.    (click here for English text)

IC-PCR100 Image

Hardware

De Icom PCR100 is een wideband ontvanger welke uitsluitend via de computer te bedienen is. Het frequentiebereik loopt van 10 KHz tot 1300 MHz. Klik hier voor de commerciele folder. De ontvanger is geschikt voor de ontvangst van AM en FM gemoduleerde signalen en heeft 4 verschillende bandbreedtes (6, 15, 50 en 230 KHz).

Software

De PCR100 is bestuurbaar met de bijgeleverde software. Er zijn echter ook andere programma’s geschreven voor deze ontvanger (en zijn grotere broer de PCR1000) welke nog gebruikersvriendelijker zijn en daarnaast een aantal extra nuttige functies hebben. Een voorbeeld hiervan is TalkPCR. Je kunt op de site van de ontwerper deze TalkPCR software downloaden. Er is zelf een Yahoo group.

Layout TalkPCR

Het mooie van de PCR100 ontvanger is dat je op een vrij eenvoudig manier commando’s aan de ontvanger kan sturen via RS232. Het is dan ook erg makkelijk om met een eigen geschreven programma de besturing verrichten. Een commando overzicht van de PCR1000 (vrijwel gelijk aan de PCR100) kun je hier vinden.

On-line besturing

Om de ontvanger via internet te kunnen besturen, kun je volstaan met een beperkte instructieset. Je wil immers dat de gebruikers / luisteraars op een eenvoudige manier de ontvanger kunnen bedienen. Wat volstaat is frequentie, modulatie en bandbreedte veranderingen. Daarnaast is het handig om een terugmelding van de ingestelde waarden te krijgen, zodat nieuwe inmelders weten waarop de ontvanger is afgestemd.
We hebben dit gerealiseerd in Java. De directe besturing van de ontvanger draait op een P2/233Mhz laptop en de volledige communicatie (RS232) het afvangen en doorsturen van de commando’s en het eventueel inschakelen van de scanning mode is door middel van java gerealiseerd. We hebben daarbij niet gekozen voor een Java Applet aan de client (user) kant, maar organiseren de user interface door middel van PHP scripts. Deze scripts kunnen we eenvoudig op een publieke webserver draaien waarbij ‘gevoelige’ gegevens zoals ip adressen en poortnummers afgeschermd blijven.

Schematisch ziet het er dan als volgt uit:

Layout TalkPCR

Audio

Voor het versturen van de ontvangen audio zijn grofweg 2 mogelijkheden.
1) Je maakt gebruik van een zogeheten Stream Server.
Het voordeel is dat je eigen hardware en netwerk minimaal belast worden. De luisteraars loggen aan op een publieke server.
2) Al je luisteraars loggen in op je eigen computer. Vaak door middel van een directe hit op je IP adres en poort.
Dit maak je kwetsbaarder en daarnaast ben je gelimiteerd in het aantal luisteraars.

Verder zul je een keuze moeten maken op welke wijze je de audio gaat formateren. Je kunt binnen Windows Media blijven met bv. WMA codecs of gebruik maken van MP3 varianten. De format keuze wordt tevens bepaalt door de eventuele Stream Server en heeft ook invloed op de gebruikte player.
Daarnaast is er verschil in ‘doorgifte’ snelheid bij de verschillende formaten en natuurlijk de gebruikte bandbreedte. In ons geval willen we ‘zo snel mogelijk’, omdat je de ontvanger kunt bedienen en dan wel snel wil weten of er iets te ontvangen is op die frequentie.
De oplossing welke door ons geimplementeerd is omvat beide oplossingen en protocollen. Er is een WME stream welke bereikbaar is via een publieke Stream Server nl.: webcast.xs4all.nl (dit is een langzame maar veilige variant) en een MP3 stream welke direct bereikbaar is. Hiertoe hebben we een locale shoutcast server draaien welke in de publieke directory service van shoutcast terug te vinden is.
Als je gebruik maakt van de realplayer heeft dit een doorgifte vertraging van 4 seconden! De WME oplossing via de xs4all webcast geeft al gauw 20 seconden vertraging.

Server

De configuratie op de server pc heeft de volgende componenten:
1) Java besturing voor de pcr100
2) Winamp speler V2.9.1
3) SAM encoder software (DSP add-on voor Winamp) V3.7.1
4) Shoutcast Server V1.6.0rc2/win32

De laptop (IBM390 ThinkPad – P2/233) is voorzien van Windows 98(SE) en zoveel mogelijk overhead software is uitgeschakeld.

Het server scherm ziet er als volgt uit:

Layout Server Screen

De SAM encoder heeft zowel een MP3 als een WMA9 stream. De bandbreedte is beperkt resp. 16Kb/s en 20Kb/s. SAM encoders zijn producten van Spacial Audio en de software moet geregistreed zijn voor 24/7 gebruik.
De Winamp speler is een oude versie V2.9.1. Je kunt hem op verschillende sites nog downloaden. (even google-en)

Antenne

Tenslotte,,, wat is een ontvanger zonder antenne. Op 15 meter hoogte hebben we een Sirio SD1300(N) Discone antenne geplaatst. De antenne heeft een bereik van 50 tot 1300 MHz maar ook de lagere frequenties geven een redelijk resultaat met deze antenne.

Sirio SD1300