T’ja ook onlinereceivers.net wordt gebruikt voor SSTV.

Het zat er natuurlijk dik in. De PCR100 ontvanger in Zwolle staat de laatste dagen regelmatig afgestemd op 145.800 MHz om SSTV plaatjes te ontvangen.

Deze Slow Scan TV plaatjes worden uitgezonden vanuit de ISS (International Space Station) en wel door de ruimtetoerist welke momenteel aan boord is. Richard Garriott, W5KWQ, de zoon van astronout Owen Garriott, W5LFL, heeft vrijwel direct nadat hij aan boord kwam van de ISS, het amateurstation geactiveerd.

Naast ARISS verbindingen maakt hij ook random QSO’s (uplink 145.200 MHz) met radio amateurs en in de overige tijd zend hij (semi automatisch) SSTV beelden uit.

Hieronder kun je een aantal plaatjes zien welke door SWL-Rolf via de ontvanger op onlinereceivers.net door hem met behulp van MMSSTV zijn gedecodeerd.


Je kunt op deze ARISS site een hele verzameling van plaatjes vinden. Surf er maar eens naar toe en verbaas je.

Met dank aan SWL-Rolf en andere luisteraars,
vy 73 de Johan, PA3ANG