PI3ZOD – de stadsrepeater van ZuidOost Drenthe.

ACM gebouw, Rondweg Emmen

Click here for English text. Klik hier voor de actuele pi3zod situatie.

Hoe het begon

In 1994 was er de wens voor een ‘eigen’ 2 meter repeater in Emmen. Om te vernemen of we in aanmerking zouden komen voor een bijzondere toestemming hebben we via de VERON onze plannen wereldkundig gemaakt. Al gauw werd het duidelijk dat alle frequenties op 2 meter bezet waren, maar dat er eventueel wel een mogelijkheid bestond voor een zogeheten ‘Stads-repeater’. Gezien wij wel open stonden voor het experiment hebben we in begin 1997 toch deze gelegenheid aangegrepen en zijn aan de slag gegaan voor een repeater met een beperkt bereik. Als locatie was de plek waar ook de ATV repeater PI6ZOD opgestelt staat de meest voor de hand liggende. Een phone repeater bovenop de ‘Hondsrug’ zou met zekerheid voor meer activiteit in de regio zorgen en daarnaast een ontmoetingspunt worden voor radio-rondes, mobiele stations en bezoekers vanuit andere regio’s. Voor meer details kun je de motivatiebrief lezen behorende bij de BT aanvraag.

De apparatuur was een schenking van de EDON. De energiemaatschappij van Drenthe. Door het afstoten van het gesloten mobilofoonnet op 150MHz en het overstappen op GSM telefoons, was een groot aantal Condor mobilofoons over en tevens het basisstation bestaande uit een Storno CQF-613. De Condor mobilofoons vonden hun weg naar de afdelingsleden. De Basispost belande bij PA3ANG. Nadat de zender en ontvanger op een ander frequentie waren gezet en de besturing volledig was herzien is de configuratie op 30 mei 1997 op het ACM gebouw geplaatst. Als duplexfilter konden we voorlopig de reserveset van PI3MEP uit Meppel gebruiken. We hebben hiervan tot 14 april 1998 gebruik gemaakt. Vanaf die datum hebben we onze eigen filterset in gebruik genomen, hetgeen mogelijk werd door een spontane inzamelingsactie op de afdelingsvergadering van de VERON.

Wat is een phone repeater

Een repeater is ‘herhaalstation’, dat signalen op een bepaalde frequentie ontvangt en deze weer op een andere frequentie uitzendt. Door een gunstige locatie voor zo’n repeaterstation te kiezen, kan men, ook onder minder gunstige omstandigheden, enorme afstanden overbruggen. Hierdoor wordt het ook mogelijk om met beperkte middelen, toch kwalitatief goede verbindingen in stand te houden. Dat dit toch wel een bijzonder experiment is, blijkt wel uit het feit dat de ingebruikneming de lokale pers niet was ontgaan. Als je meer informatie wilt hebben over repeaters in Nederland dan is op de site van de VERON meer informatie te vinden en zul je hier tevens via links naar andere repeater werkgroepen kunnen surfen. Op de site van PI6ZOD kun je meer infromatie vinden over de ATV repeater in Emmen. Hier staat vermoedelijk ook wel een link naar de afdeling ZuidOost Drenthe van de Veron.

De lokatie en het bereik

Zoals gezegd, een goede lokatie is één van de voorwaarden die kan leiden tot succes. Sinds 30 mei 1997 is de repeater in het ACM gebouw in Emmen gehuisvest. Dit is een veevoederfabriek aan de Rondweg van Emmen. Een 10 meter lange kantelmast staat op de top van het gebouw. De mast is door de repeatergroep tevens beschikbaar gesteld aan het Rode Kruis. De bovenste antennes zijn in gebruik door deze dienst. De antenne van PI3ZOD (de gevouwen dipool) is, zoals je op de foto kunt zien, deels afgeschermt door het stalen gebouw. Hierdoor is het bereik van de repeater richting ‘Zuid’ afgeschermt. Dit is in de richting van Duitsland. Globaal is het bereik van de repeater: ‘Oost, Zuid/Oost’ de grens met Duitsland, ‘West, Zuid/West’ de lijn Coevorden/ Hoogeveen en richting ‘Noord’ het Verkeersplein Gieten.

Een gemiddeld bereik vanuit de auto dus zo’n 25 km. Op de overzichtskaart is een en ander gevisualiseerd.

De technische gegevens

Zend frequentie :
145.625 MHz
Ontvangst frequentie :
145.025 MHz
Vermogen :
1 watt
Locator :
JO32KS
Radio:
Storno CQF-613
Filter:
4-voudig Wacom Cavity filter
In werking stellen:
1750 Hz toon.
Besturing:
uPc-6502 sourcecode
Antenne:
Gevouwen dipool, vertikaal
Antenne Hoogte:
75 meter boven NAP

De nieuwe PI3ZOD

Sinds september 2008 staat er een volledig nieuwe repeater opgesteld in Emmen. De lokatie van deze repeater is op een steenworp afstand van de oude lokatie en bevind zich ook aan de zuidkant van Emmen en wel in de wijk Bargeres. (heel dicht bij mijn vroegere woonhuis in Emmen)

Al in mei 2006 waren er concrete plannen om de Storno repeater te vervangen door twee FT2800 transceivers. Theo PA4TP heeft de repeater gebouwd en vervolgens een tijdlang vanuit zijn eigen QTH operationeel gehad. De oude lokatie aan de Rondweg in Emmen leek niet langer beschikbaar te zijn en nu is er een onderkomen gevonden op het voormalig kopstation van het Emmense kabelnetwerk.

Naast de oorspronkelijke filterset is in de zenderleiding nu een 3 pots filter opgenomen en is de oorspronkelijke Wacom filterset op de ontvangstfrequentie getuned. In de foto’s (welke aanklikbaar zijn) kun je e.e.a. zien. (foto’s © PA4TP)

Momenteel (oktober 2008) wordt er door het plaatselijke repeaterteam nog gewerkt aan het optimaliseren van de ontvangst door het bijplaatsen van een 2e antenne. Hierdoor zal de nu nog aanwezige ‘de-sensing’ worden opgeheven. Ook moet er nog een schoonheidsfoutje in de callgever hersteld worden.

Zoals het er nu naar uitziet is het dekkingsgebied van de repeater gelijk gebleven. Mogelijk dat naar het zuiden er een lichte verbetering is ontstaan door het meer vrije zicht van de antenne richting zuid.