Software Defined Radio

Een heuse radio met een beetje hardware en geavanceerde software.

Het werkt echt!

Nadat ik onlangs in onze onvolprezen Nieuwsbrief van de Benelux QRP club een artikel had gelezen over SDR, heb ik, toen ik vorige week op de Hamradio in Friedrichshafen was, meteen maar een SoftRock V6.0 meegenomen.
(nb: de SoftRock link verwijst naar een Yahoo group)

Na een klein middagje noeste huisvlijt heb ik de SoftRock gebouwd en zelfs al in een kastje gestopt. Voorwaar een zeer eenvoudig radiootje nietwaar!

De SoftRock is in feite niet meer dan een ‘aanpasser’ tussen de antenne en de geluidkaart van de computer.

De print bevat een aantal schakelingen waaronder :

  1. een oscillator >> welke het ontvangstbereik bepaalt.
  2. een antenne filter >> om een beetje ‘vooraf filtering’ te krijgen.
  3. een 90 graden fase verdraaier >> om uiteindelijk twee verschillende signalen te kunnen vergelijken.
  4. en 2 mixers >> om het antennesignaal met de oscillator te mengen en geschikt te maken voor de geluidskaart.

In feite is het een zogeheten DC ontvanger, waarbij het antenne signaal direct wordt overgezet in hoorbaar geluid, echter zonder ook maar enige filtering van betekenis en dus erg breedbandig rond een vast afstempunt. Hierdoor is het mogelijk om met behulp van geavanceerde software op de ons bekende huis tuin en keuken computer een soort spectrum analyser te maken.

Hieronder zie je een groen gekleurd spectrum met in het midden de centrale ontvangstfrequentie. (je ziet de oscillator dus als een sterk signaal in het midden). De software is gemaakt door M0KGK en radiozendameteur uit Engeland.

Door aan bijvoorbeeld je ‘mousewheel’ te draaien kun je als het ware afstemmen en stations hoorbaar maken. Daarnaast kun je de nodige filters selecteren en eventuele stoorsignalen onderdrukken.

Met mijn huidige computer configuratie en de SoftRock versie kan ik maar een klein gedeelte van de 40 meter amateurband beluisteren. Ik gebruik de op het moederbord aanwezig 16 bits soundkaart van de Dell 3100 en zou  bijvoorbeeld met een betere 24 bits soundkaart het bereik al twee keer zo groot kunnen maken. Ook zal bij een betere geluidskaart de ruisvloer lager komen te liggen en zul je ook zwakke zenders kunnen beluisteren.
Wel is het zo dat ik met de SoftRock hardware ook op 80 meter kan luisteren (rond 3528 kHz) door het omschakelen van de oscillator (deeltal).

Ten slotte….. op deze link kun je een video zien van het spectrum en op deze link kun je e.e.a. horen. Op de video zie je een signaal van mijn eigen zender door het spectrum heen ‘wandelen’. Bij het audio fragment schakel ik tussen de verschillende filters en storing onderdrukkers heen en weer.

vy 73 de Johan, PA3ANG