Rebel Alliance Mod V1.0

Vandaag de officiële release van de Rebel Alliance Mod sketch laten plaats vinden. Een sketch is de Arduino naam voor programma. In feite behelst de sketch de firmware (embedded software voor een apparaat) voor de Ten-Tec Rebel Model 506.

Ik heb in diverse blogs al over dit leuke setje gesproken en er is een actieve Yahoo groep en ook op Github kun je diverse dingen tegenkomen.

Met de officiële release sluit ik voorlopig even een hoofdstuk Open Source QRP af. Ik heb bij de afdeling Zwolle en de afdeling Meppel aangegeven wel bereid te zijn om een lezing te houden over het fenomeen Open Source QRP en deze zullen denk ik in het voorjaar van 2014 plaats vinden.

De nu opgeleverde software is Open Source onder de zogeheten GNU General Public Licence regels (GPL) en is in feite geschreven door een aantal auteurs waar onder Paul, NA8E, James K4JK en van een paar modules door de oorspronkelijke programeurs (staat in de sketch vermeld). De samenhang en de nodige extra functionaliteit is door  mij erin gebouwd. De nu vrijgegeven versie heeft de volgende extra toeters en bellen:

 • Iambic A/B Keyer
 • Keyer speed control using on-board potentiometer
 • Keyer speed control using paddle (menu U1)
 • Automatic detection of Straight key / Paddle
 • CQ and BEACON generator
 • Switching between 20 and 40 meters (requires additional hardware)
 • Band memory when switching between bands
 • Display support for:
  • 20 x 4 LCD – 4BIT interface
  • 20 x 4 LCD – I2C interface
  • 16 x 2 LCD – 4BIT interface
  • 16 x 2 LCD – I2C interface
  • Nokia 5110
  • USB Terminal (PuTTY, Screen, Hyperterm)
 • Frequency Announce in morse code
 • CW Decoder (requires additional hardware) Not fully implemented

Het blijkt dat niet alle LCD displays dezelfde specificaties hebben. Sommige kunnen geen lower case karakters weergeven en ook de snelheid laat bij een aantal Ebay (CE=China Export) types te wensen over. Ik gebruik zelf nu een display simulatie via de USB poort naar een terminal programmaatje op de RPi! Het programma heet Screen (sudo apt-get install screen  en dan sudo screen /dev/ttyUSB0 115200 starten vanuit een LX terminal sessie). Maak hem Un/Decorate en Always on top en je hebt een prachtig snel werkend display zonder dat je de Rebel hoeft te verbouwen. O ja andere kleuren van achtergrond en tekst zijn natuurlijk ook mogelijk. Zie maar!

De sourcecode (.pde) vindt je hier en het bijbehorende manual hier.

Als volgende Rebel projectjes staan op stapel:

 1. TFT scherm, bij voorkeur via USB
 2. PSK31 ontvangst en zenden

Gegeven deze twee uitdagingen kan het zijn dat er een huwelijk plaats gaat vinden van Arduino met Raspberry Pi.